Projekti

NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään

Euroopan sosiaalirahasto

Nopsa - Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia ratkaisuja ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen. Hankkeen aikana ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen opettajia sekä ohjaajia valmennetaan uraohjausajatteluun, osaamisperusteisuuteen ja digitaalisten työkalujen tehokkaaseen käyttöönottoon.

Hanke painottuu tekniikan ja liikenteen alalle. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat niin ammattikorkeakouluissa ammattiopistoissakin ammattiin opiskelevat opiskelijat, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.

Kansallisena rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama.

Tavoite ja tehtävät

NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke koostuu kolmesta työpaketista:
- Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
- Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
- Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit.

Hankkeen tuloksena on tarkoitus löytää malleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulu-ammattiopisto -yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimiseen uusia malleja.

Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen yhteistyössä edistetään myös tekniikan- ja liikenteenalojen vetovoimaa.

Tulosten levittäminen ja juurruttaminen tapahtuu myös HAMKin ja TAMKin järjestämien ammatillisten opettajankoulutusten kautta. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäviksi valtakunnallisesti.

Kehittäminen perustuu alueelliseen, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun väliseen kumppanuuteen (NOPSA-tiimit). Hankkeen toteuttajaverkoston muodostavat ammattikorkeakoulut CENTRIA, HAMK, SAMK, TAMK, TuAMK sekä ammattiopistot EDUPOLI, TREDU, TURUN KAUPUNKI, WINNOVA. Hankkeen päätoteuttaja ja koordinaattori on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). HAMK ja TAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut toimivat NOPSA-tiimejä tukevina kehittämiskumppaneina.

Linkkejä:
www-sivut: http://www.hamk.fi/verkostot/nopsa/Sivut/default.aspx
Blogi: http://nopsahanke.blogspot.fi/
Twitter: https://twitter.com/nopsahanke
Facebook: https://www.facebook.com/nopsahanke

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Sirpa Levo-Aaltonen
sirpa.levo-aaltonen [at] tamk.fi