Projekti

Nopeasti töihin - yhteistyömalli työttömien korkeakoulutettujen tukeen Pirkanmaalla

Organisation sub unit: Jatkuvan oppimisen palvelut
 • Nopeasti töihin - yhteistyömalli työttömien korkeakoulutettujen tukeen Pirkanmaalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.
 • Hankkeessa kehitetään korkeakoulutettujen työttömien nopeaa työllistymistä tukevaa yhteistyötä
 • Hankkeen kohderyhmää ovat Pirkanmaan työllisyyskokeilun alle 30-vuotiaat korkeakoulutetut, jotka ovat työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella.
 • Hankkeen tarkoituksena on luoda ohjauksen yhteistyö- ja palvelumalli korkeakouluyhteisön sekä Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelujen välille.
 • Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tausta

 • Nopea työllistyminen korkeakoulusta valmistumisen jälkeen vaikuttaa merkittävästi uraan ja sen vakiintumiseen työmarkkinoilla.
 • Korkeakoulutettujen työllistymisen tukeminen edellyttää korkeakoulujen ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä. 
 • Työllistymistä tukevia palveluita, rakenteita ja ohjausta tulee kehittää yhdessä.
 • Korkeakoulutetut tarvitsevat tukea mm. osaamisen sanoittamisessa, työnhakutaidoissa, työelämäverkostojen rakentamisessa sekä piilotyöpaikkojen tunnistamisessa.
 • Ohjauspalveluihin pääsyä ja ohjausta tulee sujuvoittaa ja palveluiden tulee olla asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulutetun nopeaa työllistymistä tukevaa yhteistyötä ja palveluita. Tarpeena on tiivistää yhteistyötä korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen välillä sekä hyödyntää paremmin eri asiantuntijoiden ydinosaamista.

Hankkeen tarkoituksena on luoda ohjauksen yhteistyö- ja palvelumalli korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ohjaustoiminnan välille.

Hankkeen tuloksena syntyy

 • vakiinnutettavat yhteistyön rakenteet ja toimintatavat
 • kuvaus uudesta ohjauksen yhteistoiminnasta, jossa hyödynnetään osapuolten osaamista
 • malli valmistumisen jälkeiseen ohjaukseen ja nopean työllistymisen tukeen 
 • palveluun ohjautumisen kuvaus palveluihin pääsyn helpottamiseksi

Vaikuttavuus

Hankkeen toimenpiteillä tuetaan Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun työllistymistavoitteita ja edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Sini-Maria Sirén (Tampereen Yliopisto)
sini-maria.siren [at] tuni.fi

Projektipäällikkö Tuija Laakso (Tampereen Ammattikorkeakoulu)
tuija.laakso [at] tuni.fi

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Tuija Laakso

Tuntiopettaja
Sosiaali- ja terveysala
Henkilöprofiili

Sini-Maria Siren

asiantuntija
Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen