Projekti

NIITTY - Vertaisohjattu perhevalmennusmalli maahanmuuttajille

Hanke toteutetaan yhteistyössä kohderyhmän edustajien, Tampereen kaupungin, Setlementti Naistarin ja Miestalo Mattilan kanssa sekä tarkoituksenmukaisesti kolmannen sektorin kanssa.

Tavoite ja tehtävät

Niitty-hankkeessa kehitetään vertaisohjattu perhevalmennusmalli kolmansien maiden kansalaisille. Sen tavoitteena on tukea vanhempia raskauden aikana, synnytykseen valmistautumisessa, lapsen hoidossa ja imetyksessä, elintavoissa sekä vanhemmuudessa ja parisuhdeasioissa. Lisäksi tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajaperheiden arkea, vahvistaa heidän osallisuuttaan sosiaali-ja terveyspalveluihin sekä edistää kotoutumista.

Rahoituslähde

AMIF 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Irmeli Nieminen
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi