Sateenvarjot
Tutkimusryhmä

Next Level Circular and Bioeconomy Actions

Kuvaaja: Hanna Ylli (TAMK)

"Next Level Circular and Bioeconomy Actions" - tutkimusryhmä on monialainen tiimi, joka haluaa toimia kierto - ja biotalouden promoottorina yhdessä kumppaniensa kanssa.

"Next Level Actions" tarkoittaa parempaa kommunikaatiota olemassa olevasta osaamisesta, systemaattisempaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, uusien teollisuudenalojen sitouttamista mukaan bio - ja kiertotalouden ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä hankesalkun kasvattamista. Myös opiskelijoiden innovaatiopotentiaali otetaan aikaisempaa tehokkaammin käyttöön.

Olemme proaktiivisia, kehittämme yhdessä kumppaneiden kanssa ja tuotamme myös hulluja ideoita testattavaksi!

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmämme haluaa vahvistaa ja kansainvälistää olemassa olevia tutkimusteemoja. Näitä ovat:

1. Kestävät ravinne - ja materiaalikierrot, 2. Innovatiiviset biomateriaalit ja pakkaukset, 3. Kestävä ruokatalous.

Haluamme ottaa rohkeita askeleita eri teollisuudenaloille ja tunnistaa uusia kierto - ja biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä kumppanien kanssa. Sitä varten:  

1. Kuvaamme TAMKin TKI - vahvuudet ja mahdollisuudet ja viestimme niistä tehokkaasti, 2. Vahvistamme sidosryhmäsuhteita, tunnistamme kehittämistarpeita ja konseptoimme niitä hankkeiksi, 3. Vahvistamme kansainvälistä partneriverkostoamme.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimusryhmä vahvistaa TAMKin vaikuttavuutta kierto - ja biotalouden edistäjänä paitsi Pirkanmaalla myös kansaivälisten verkostojen avulla. Tervetuloa kumppaniksi!

 

Lisää tietoa tutkimusryhmästä:

 https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/kiertotalouteen-keskittyvalla-tamkin-tutkimusryhmalla-10-000-innovaattoria

 

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Silja Kostia

Yliopettaja, Enviromental engineering
Rakennettu ympäristö ja biotalous