Projekti

Nepsy Tools

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Teollisuusteknologia | Organisation sub unit: Tietojenkäsittelyn koulutus
Euroopan unioni lippulogo
Vipuvoimaa EUlta logo

Nepsy Tools -hankkeessa kehitetään mobiilisovelluksia, joiden avulla voidaan parantaa nepsy-nuorten elämänhallintaa, arjessa pärjäämistä ja kykyä opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen. Nepsy-nuorilla tarkoitetaan nuoria, joilla on neurokirjon diagnoosi, eli Asperger-, ADHD- tai Touretten syndrooman diagnoosi tai vastaavia neuropsykiatrisia (nepsy-)ongelmia. Hankkeen kohderyhmänä ovat n. 16-29-vuotiaat nuoret, koska itsenäistymisvaiheessa, kotoa pois muutettaessa, nepsy-henkilöiden ongelmat usein lisääntyvät. Nämä ikävuodet ovat kriittisiä opintoihin ja sitä kautta myöhemmin työelämään kiinnittymisen kannalta.

Hankkeessa kartoitetaan ensin nepsy-nuorten tarpeita, ja kartoituksen perusteella kehitetään havaittuihin tarpeisiin mobiilisovelluksia, joiden tarkoituksena on auttaa heitä parantamaan omaa työ- ja toimintakykyään niin, että he kiinnittyvät opintoihin ja työelämään aiempaa paremmin. 

Koordinoiva organisaatio

TAMK

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Anne-Mari Sainio

Lehtori
Teollisuusteknologia