Projekti

MoRo - Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke

Tavoite ja tehtävät

MoRo - Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke on Vaasan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen
yhteishanke. Sen tavoite on nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä madaltaa
kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon. Tavoitteena on myös lisätä oppilaitoksien välistä yhteistyötä sekä
osaamisen jakamista ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa. Alla on lueteltuna hankkeen kolme päätavoitetta.
Tavoite 1: Oppilaitosten välisen yhteistyön syventäminen robotiikan alalla
Tavoite 2: Nykyaikaisen robotiikan osaamistason nostaminen oppilaitoksissa
Tavoite 3: Modernin robottiteknologian käyttöönoton helpottaminen ja osaamistason nosto yrityksissä

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Jere Siivonen
jere.siivonen [at] tamk.fi