Tutkimusryhmä

Monikulttuurisuus, ylirajaisuus ja muutos kasvatuksessa (MTT)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta | Organisation sub unit: Kasvatustieteet

Ylirajaisuus ja siitä seuraava kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus muokkaa kasvatuksellisia, sosiaalisia ja ammatillisia ympäristöjä. Nämä muutokset, ja sosiaalisesti oikeudenmukaiset ja tasavertaiset vastaukset niihin, ovat MTT-tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteita. MTT keskittyy etenkin monikulttuurisen kasvatuksen yksilöllisiin, yhteisöllisiin ja instituutionallisiin prosesseihin ja käytäntöihin. Näitä voidaan tarkastella esimerkiksi opetuksen, oppimisen, ammatillisen kehityksen ja johtamisen näkökulmista. Tutkimusaiheet käsittelevät, muun muassa, maahanmuuttoa ja pakolaisuutta; kulttuuri- ja kielitietoista kasvatusta; moninaisuutta, uskontoa ja katsomuksia; eettistä professionaalisuutta/praksista monikulttuurisissa konteksteissa.

  Keskeiset tehtävät ja tavoite

  Tutkimushankkeet:

  Relational Wellbeing in the Lives of Young Refugees in Finland, Norway and the UK (NordForsk, Mervi Kaukko, 2020-2024)

  Implicit theories of malleability as the core of teachers’ intercultural competence (CORE), (Academy of Finland 2019-2022, Inkeri Rissanen)

  Tutkimus- ja kehittämishankkeet:

  ONNISTU yhdessä (Success together) - Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa (Work-related wellbeing, management and client participation in the reform of social and health care). (ESR 2019-2020, Hanna Toiviainen) 

  Merging Refugee-Educators Competences and Skills (EMERGEnCeS), (Erasmus+ Programme 2019-2021, Maija Yli-Jokipii)

  Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytenteitä (KuTiMat), (OPH 2018-2020, Inkeri Rissanen)

  Ryhmän johtajat:

  Mervi Kaukko ja Inkeri Rissanen

   

  Yhteyshenkilö(t)