Projekti

Momento - Monikulttuurinen mentorointi ja ohjaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opetuksen tukitehtävissä toimivien henkilöiden monikulttuurisen toimintaympäristön edellyttämää osaamista. Hankkeessa järjestetään koulutusta monikulttuuriseen mentorointiin sekä monikulttuurisen ohjauksen haasteisiin erityisesti oppimisvaikeuksien ja muiden oppimisen haasteiden näkökulmasta. Koulutus vahvistaa opetushenkilöstön sekä opetuksen tukitehtävissä toimivien henkilöiden valmiuksia toimia monikulttuurisissa opetusryhmissä sekä ohjata eri kulttuureista tulevia oppilaita ja opiskelijoita.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeeseen sisältyy kaksi koulutuskokonaisuutta, jotka ovat suunnattu koko opetustoimen henkilöstölle (yleissivistävä- ja ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus sekä vapaa sivistystyö).

Hankkeen koulutuskokonaisuudet ovat
- Oppimisvaikeudet ja opiskelun haasteet monikulttuurisessa ohjauksessa (3 op), toteutus keväällä 2015
- Monikulttuurinen mentorointi (4 op), toteutus syksyllä 2015

Rahoituslähde

OPM

Yhteyshenkilöt

Emma Roinila
emma.roinila [at] tuni.fi