Missiot

Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimuksella on neljä päätehtävää eli missiota.
  1. Oikeudenmukainen, demokraattinen ja osallistava yhteiskunta 
  2. Terveyttä ja hyvinvointia kaikille ja kaiken ikäisille
  3. Resurssitehokkaat ja turvalliset ympäristöt
  4. Sosiaalisesti vastuullinen digitalisaatio ja työn murros
Tutkimuksen missiot graafisena esityksenä

Vastaamme näihin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin haasteisiin moni- ja poikkitieteellisellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla. Vahvuusalueittemme tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen tiivis yhteistyö tuottaa tieteellisiä, liiketoiminnallisia ja yhteiskunnallisia läpimurtoja. Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvat innovaatiot ja sovellukset lisäävät ihmiskunnan hyvinvointia sekä yhteiskunnallista ja taloudellista kestävyyttä.

Viemme tieteellisen tiedon ja uudet keksinnöt käytäntöön hyödyntämällä aktiivista yhteistyötä, verkostoja ja toimivaa innovaatioekosysteemiä.

Teemme tutkimusta vastuullisesti ja noudatamme kaikessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita. Olemme sitoutuneet avoimuuteen, ideoiden jakamiseen, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimusstrategia