Projekti

Mikäs saa mut liikkumaan?- jatkohakemus

Mikä saa mut liikkumaan -hankkeen tavoitteena on rakentaa matalan kynnyksen palvelumalli vähän liikkuville ja syrjäytymisvaarassa oleville opiskelijoille. Toiminnan asiakaslähtöisyys varmistetaan osallistamalla opiskelijat hankkeen toteutukseen. Toteutus on suunniteltu kaksivuotiseksi, ja jatkohankkeen tavoitteena on varmistaa hankkeen tulosten saavuttaminen ja viimeistely.

Hankkeessa pyritään myös hakemaan poikkisektoraalisia ja innovatiivisia tapoja liikkumiseen, tekemällä yhteistyötä esimerkiksi kulttuuri- ja mediapuolen toimijoiden kanssa.


Tavoite ja tehtävät

Hankkeen toimijoina ovat Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuolto (OTH), Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö (YTHS), Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu (Tampere3).

Toimenpiteet:
- Hankeverkoston yhteisen palvelumallin viimeistely ja juurruttaminen mallin visualisoinnin avulla
- Liikuntakokeilut Tampere3-kampuksella ja niiden juurruttaminen olemassa olevaan palvelutarjontaan
- Toimintaympäristöanalyysi Tampere3-kampuksilla arkiliikunnan lisäämisen näkökulmasta
- Kansainvälisyyden huomioiminen palveluissa (englanninkieliset toteutukset)
- Mobiilisovellusten, -applikaatioiden, -pelien ja muiden digisovellusten vielä tarkempi kartoittaminen ja testaaminen
- Hyvinvoiva opiskelija -opintojakson jatkokehitys ja levittäminen koko Tampere3-organisaatiossa (ristiinopiskelu).

Rahoituslähde

OKM 2018

Yhteyshenkilöt

Anne Ketola
anne.ketola [at] tamk.fi