Projekti

Metsätalousinsinöörikoulutuksen toteutuksen, seurantajärjestelmän ja työelämävastaavuuden kehittämishanke

Tavoitteena on kehittää metsätalousinsinöörikoulutuksen työelämävastaavuutta.

Tavoite ja tehtävät

Projekti on yhteisprojekti jota TTS (Työtehoseura) ja MAMK hallinnoivat. Mukana on kaikki metsätalousinsinöörikoulutusta antavat ammattikorkeakoulut. Tavoitteena on kehittää metsätalousinsinöörikoulutuksen työelämävastaavuutta.

Osa-alueet kehittämiselle valittiin hankkeen edellissä vaiheessa ja ne ovat:
1. Metsäinventoinnin ja metsäsuunnittelun opetuksen kehittäminen (vastuu Karelia)
2. Harjoittelun kehittäminen (vastuu TAMK)
3. Metsänhoidon ja metsäympäristön hoidon kehittäminen (vastuu Lapin amk)
4. Liiketoiminnan ja johtamisen opetuksen kehittäminen (vastuu HAMK)
5. Puunhankinnan opetuksen kehittäminen (vastuu MAMK)

RAHOITTAJA Metsämiesten säätiö

Rahoituslähde

Säätiöt

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Jukka Tohu
jukka.tohu [at] tamk.fi