Young person
Projekti

MetLoFIN

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Päätavoitteena on selvittää, mitkä yksilö-, koulu- ja kuntatason tekijät ennustavat nuoren menestyksekästä etenemistä ja hyvinvointia yläkoulussa, onnistunutta sijoittumista toisen asteen opintoihin ja opintojen sujuvaa jatkumista kohti aikuisuutta.

Projektissa tutkitaan metropolialueen nuorten osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehitystä yläluokkien aikana, heidän hakeutumistaan toisen asteen koulutukseen ja koulutuksessa jatkamistaan ja opinnoissaan etenemistä ensimmäisen opintovuoden aikana. Tarkempina tutkimuskohteina ovat oppimaan oppiminen (osaaminen ja oppimisasenteet) ja hyvinvointi (terveys, vahvuudet ja vaikeudet, sosiaaliset suhteet, terveystottumukset), näiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteys onnistuneesti eteneviin opintoihin läpi yläkoulun ja toisen asteen opintoihin siirtymiseen.

Huomiota kiinnitetään tekijöihin, jotka auttavat tunnistamaan varhaisessa vaiheessa oppilaat, joiden koulupolku katkeaa peruskoulun päättyessä tai toisen asteen opintojen alettua.

Tutkimuksessa on seurattu Helsingin metropolialueella 12 000 oppilaan ikäluokkaa 7. luokalta toisen asteen koulutuksen loppuun. Aineisto koostuu oppilaskyselyistä sekä koulua kuvaavista tiedoista. Osa aineistosta (kysely, rekisteriaineistot) on kerätty vuosina 2011, 2014 ja 2016.

Tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus: professori Risto Hotulainen ja tohtorikoulutettava Laura Kortesoja

Tampereen yliopisto: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet: professori Arja Rimpelä, yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, projektitutkija Jaana Kinnunen, tutkija Paulyn Acacio-Claro; Kasvatustieteiden tiedekunta: apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tutkimusprofessori Sakari Karvonen, johtava asiantuntija Timo Ståhl, asiantuntija Vesa Saaristo

Vaikuttavuus

Julkaisuja

Kortesoja, L., Vainikainen, M-P., Hotulainen, R., Rimpelä, A., Dobewall, H., Lindfors, P., Karvonen, S., & Merikanto, I. (2020). Bidirectional Relationship of Sleep with Emotional and Behavioral Difficulties: A Five-year Follow-up of Finnish Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 49(6), 1277–1291.
Dobewall, H., Koivusilta, L., Karvonen, S., Lindfors, P., Kinnunen, Jaana M., Vainikainen, M-P., & Rimpelä, A. (2020). Late start of upper secondary education and health-compromising behaviours among Finnish adolescents—a follow-up study. European Journal of Public Health, 30(3), 438–443.
Dobewall, H., Lindfors, P., Karvonen, S., Koivusilta, L., Vainikainen, M-P., Hotulainen, R., & Rimpelä, A. (2019). Health and educational aspirations in adolescence: a longitudinal study in Finland. BMC Public Health, 19, 1447.
Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J.M., Finell, E., Vainikainen, M-P., Karvonen, S., & Rimpelä A. (2017). Health as a predictor of students’ academic achievement: a 3-level longitudinal study of Finnish adolescents. Journal of School Health, 87(12), 902–910.
Lindfors, P., Minkkinen, J., Rimpelä A., & R. Hotulainen (2018). Family and school social capital, school burnout and academic achievement: a multilevel longitudinal analysis among Finnish pupils. International Journal of Adolescence and Youth, 23(3), 368-381.
Salmela-Aro, K., Reed, S., Minkkinen, J., Kinnunen, J.M., & Rimpelä A. (2018). Immigrant status, gender, and school burnout in Finnish lower secondary school students: A longitudinal study. International Journal of Behavioral Development, 42(2), 225–236.
Finell, E., Tolvanen, A., Pekkanen, J., Minkkinen, J., Ståhl, T., & Rimpelä, A. (2018). Psychosocial Problems, Indoor Air-Related Symptoms, and Perceived Indoor Air Quality among Students in Schools without Indoor Air Problems: A Longitudinal Study. International Journal of Environmental Research and Public Healt, 15, 1497.