Projekti

METKU-hanke: Merkityksellinen työ asiakasarvon luomisessa kuntien palveluissa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Hallintotieteet | Tieteenala: Yrityksen johtaminen

METKU-hanke (1.1.2021-30.12.2022) pureutuu julkisen sektorin palvelutuotannon ammattilaisten näkökulmiin aiheesta asiakasarvonluonti merkityksellisessä työssä. Aikaisemmassa tutkimuksessa näitä aihealueita ei ole yhdistetty toisiinsa. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena laajamittaisilla haastatteluilla, Oulun, Porin ja Tampereen kaupunkiorganisaatiossa.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimushankkeen tulosten pohjalta tuotetaan kohdeorganisaatioiden kanssa työhyvinvointia kehittävä malli, mikä sisältää itsearviointimateriaalin työnmerkityksellisyydestä julkisen sektorin palvelutuotannon organisaatioihin ja räätälöidyn valmentavan koulutusintervention asiakasarvon yhteisluontiin merkityksellisessä työssä.

Vaikuttavuus

Julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvointia kehittävä vaikutus.

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto TSR

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Päivikki Kuoppakangas

tutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta