Näytettä laitetaan pihdeillä uuniin

Metalliteknologia

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi

Metalliteknologian tutkimusryhmän tutkimuskohteita ovat nykyaikaisten metalliseosten prosessointi ja fysikaalinen metallurgia sekä niiden ominaisuuksien optimointi vaativia käyttökohteita varten.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmä kehittää nykyaikaisia monifaasiteräksiä (DP, CP, TRIP-aided, Q&P) ja tutkii pinnoitettuja muottiin karkaistavia booriteräksiä joiden käyttökohteet ovat pääosin autoteollisuuden sovelluksissa. Muista metalleista tutkimuskohteina ovat olleet muun muassa kevytmetallit (Al, Mg), nikkeli- ja  kupariseokset, sekä valuraudat.

Ryhmä tekee myös perustutkimusta niin sanotuista korkean entropian seoksista.

Kiinteä yhteistyö teollisuuden kanssa on metalliteknologian tutkimusryhmän yksi painopistealue. Käytännön työssä optimoidaan valmistusprosesseja keskittyen metallin rakenteen optimointiin ja siirretään tutkimustuloksia teollisuuden käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Pasi Peura
Professori
pasi.peura [at] tuni.fi
+358 50 301 3884