Materiaaliopin palvelututkimus

Ryhmän keskeinen tehtävä on ratkaista yritysten ja yhteisöjen materiaaliteknisiä ongelmia. Tällaisia selvityksiä ovat muun muassa vaurioselvitykset, materiaalien analysointi ja karakterisointi, korroosio- ja kulumisselvitykset, aineenkoetus sekä materiaalinvalinta erilaisiin sovelluskohteisiin.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmän tavoitteena on auttaa yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä materiaaliteknisiin ongelmiin liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Asiakkaina ovat suomalaiset ja kansainväliset teollisuusyritykset, yliopistot ja tutkimusyhteisöt.

Ryhmän tekemä tutkimus liittyy muun muassa vaurioselvityksiin, materiaalitutkimuksiin, analyysipalveluihin, kulumistutkimuksiin, korroosiotutkimuksiin, aineenkoetukseen, materiaalin valintaan, asiantuntijalausuntoihin sekä materiaaliteknisten ongelmien ratkaisuun.

Jäsenet

Yhteyshenkilö

Antti Hynnä

Laboratorioinsinööri

antti.hynna@tut.fi

+358 40 849 0048

 

Taru Karhula

Tutkija

taru.karhula@tut.fi

+358 40 849 0056

 

Jarmo Laakso

Tutkija

jarmo.laakso@tut.fi

+358 40 849 0190

Asiasanat:
Materiaalitutkimus,
vaurioanalyysi,
karakterisointi,
mikroskopia,
SEM,
aineenkoetus,
XRD,
kovuusmittaus,
korroosio,
kuluminen,
jäännösjännitys,
profilometri,
terminen analyysi,
kaasuadsorptio,
BET,
Materials research,
failure analysis,
materials testing,
Microscopy,