GS with IR camera

Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi

Tutkimme kaikkien materiaalien suuren nopeuden muodonmuutosta. Keskitymme erityisesti ulkoisten tekijöiden, kuten lämpötilan ja kosteuden vaikutuksiin materiaalin käyttäytymiseen. Tutkimme myös materiaalien mikrorakenteen vaikutusta korkean muodonmuutosnopeuden ominaisuuksiin.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Yleisimmät tutkimuskysymyksemme liittyvät materiaalien dynaamiseen plastisuuteen, vaurioitumiseen sekä murtumaan. Suuria muodonmuutosnopeuksia tapahtuu erilaisissa valmistusprosesseissa, kuten takomisessa ja koneistuksessa, mutta myös autokolareissa ja ballistisissa törmäyksissä. Yleisimmät tutkimusmenetelmämme ovat Hopkinson Split Bar kokeet sekä erilaiset törmäystestit, joita analysoimme suurnopeusvideokameroilla.

Tavoitteemme on edistää tieteellistä ymmärrystä materiaalien rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien välistä suhteesta erityisesti korkeilla muotonopeuksilla tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Samanaikaisesti työskentelemme teollisuuden korkean muodonmuutosnopeuden ongelmia käsittelevien ongelmien parissa.

Keskitymme kaikkiin materiaaliryhmiin kattaen niin kivet, betonin, metallit, komposiitit sekä polymeerit. Kehitämme jatkuvasti uusia tutkimusmenetelmiä korkean ja matalan lämpötilan testaukseen eri myötönopeusalueille, sekä erilaisia suurnopeusvideokuvaukseen ja digitaaliseen kuvakorrelaatioon perustuvia dynaamisen materiaalikarakterisoinnin tekniikoita.

Yhteyshenkilö(t)