Projekti

Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma LUMATIKKA

Hankkeen tavoitteena on perehtyä menetelmiin, jotka rohkaisevat oppilaita kehittämään loogista ja kriittistä ajattelua, tunnistamaan ja syventämään arkielämässä ja omalla alalla tarvittavaa osaamista sekä käyttämään sopivia välineitä ja tapoja ongelmanratkaisussa.

Tavoite ja tehtävät

LUMATIKKA on matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma, jonka toteuttavat suomalaisten tiede- ja teknologiayliopistojen yhteinen LUMA-keskus Suomi -verkosto ja useat ammattikorkeakoulut. TAMK vastaa hankkeessa "Matematiikka ammatillisessa koulutuksessa" -koulutusosiosta.

Rahoituslähde

OPH

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Kaisa-Leena Ahlroth
kaisa-leena.ahlroth [at] tamk.fi