Projekti

MATEAS – (Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina)

Tutkimukset ovat osoittaneet maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin olevan heikompaa koko väestöön verrattuna. Terveyttä kuormittavat muun muassa vaikeudet sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Traumakokemukset, hoitamattomat sairaudet, maahantuloprosessiin liittyvät vaikeudet oleskeluluvan saamisessa, perheen yhdistämisessä ja kotoutumisessa sekä huoli entiseen kotimaahan jääneistä perheenjäsenistä heikentävät maahanmuuttajien terveyttä. Suomalaiset terveyspalvelut ja tätä tukeva kolmannen sektorin toiminta tehdään
hankkeessa läpinäkyväksi ja saavutettavaksi maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävän ja pilotoitavan perehdyttämismallin avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille kehitetään ja pilotoidaan koulutuskokonaisuus kulttuurisensitiivisten palveluiden tuottamisesta ja monikulttuurisuuden kohtaamisesta kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien erityistarpeet huomioiden.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on, että maahanmuuttajat oppisivat käyttämään paremmin suomalaista terveyspalvelujärjestelmää.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille kehitetään ja pilotoidaan koulutuskokonaisuus kulttuurisensitiivisten palveluiden tuottamisesta ja monikulttuurisuuden kohtaamisesta, huomioiden kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien erityistarpeet.

Rahoituslähde

AMIF 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Tutta Tanttari
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi