Projekti

Mamyfu

Interreg Central Baltic logo
European Union - European Regional Development Fund

Mamyfu - Making my future on Central Baltic -ohjelman hanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan menetelmiä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. TAMKin koordinoiman hankkeen kansainväliset partnerit ovat Eestistä ja Latviasta. Hankkeen ideana on vahvistaa nuorten omaa proaktiivisuutta omassa yhteisössään. Nuoret haastetaan mukaan toimimaan itse oman tulevaisuutensa muovaamiseksi. Menetelminä sovelletaan muun muassa photo voice -menetelmää, tulevaisuusohjausta ja yhteistoiminnallista projektityöskentelyä. Ideana on, että nuoret itse suunnittelevat ja toimivat omaissa yhteisöissään ja siten saavat näkemyksensä kuulluksi. Hankkeelle perustetaan blogi, josta hankkeen etenemistä ja toimintoja voi seurata. Hankeaika on elokuusta 2019 kesäkuuhun 2021. Sen aikana toteutetaan kolme intensiiviviikkoa Eestissä, Latviassa ja Suomessa.
Hankkeen kokonaisbudjetti: 195 173,33€.
Partnerit: Peipsi Koostöö Keskus (Viro), Nodibinajums "Socialo pakalpojumu agentura" (Latvia), Resilience Center (Latvia)

Tavoite ja tehtävät

Projektin tavoitteet
1. Nuorten omaehtoisen toimijuuden ja tulevaisuusoptimismin vahvistaminen
2. Osallisuutta ja toimijuutta edistävien menetelmien pilotointi ja levittäminen
3. Yhteisöihin vaikuttaminen siten, että nuoret tulevat kuulluksi ja nähdyksi

Rahoituslähde

Central Baltic Programme (CB) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Ulla-Maija Koivula
ulla-maija.koivula [at] tuni.fi