Projekti

Making my future (Mamyfu)

Projektin tavoitteet
1. Nuorten omaehtoisen toimijuuden ja tulevaisuusoptimismin vahvistaminen
2. Osallisuutta ja toimijuutta edistävien menetelmien pilotointi ja levittäminen
3. Yhteisöihin vaikuttaminen siten, että nuoret tulevat kuulluksi ja nähdyksi

Tavoite ja tehtävät

Mamyfu - Making my future  on Central Baltic -ohjelman hanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan menetelmiä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. TAMKin koordinoiman hankkeen kansainväliset partnerit ovat Eestistä ja Latviasta. Hankkeen ideana on vahvistaa nuorten omaa proaktiivisuutta omassa yhteisössään. Nuoret haastetaan mukaan toimimaan itse oman tulevaisuutensa muovaamiseksi. Menetelminä sovelletaan muun muassa photo voice -menetelmää, tulevaisuusohjausta ja yhteistoiminnallista projektityöskentelyä. Ideana on, että nuoret itse suunnittelevat ja toimivat omaissa yhteisöissään ja siten saavat näkemyksensä kuulluksi. Hankkeelle perustetaan blogi, josta hankkeen etenemistä ja toimintoja voi seurata. Hankeaika on elokuusta 2019 kesäkuuhun 2021. Sen aikana toteutetaan kolme intensiiviviikkoa Eestissä, Latviassa ja Suomessa.
Hankkeen kokonaisbudjetti: 195 173,33€.
Partnerit: Peipsi Koostöö Keskus (Viro), Nodibinajums "Socialo pakalpojumu agentura" (Latvia), Resilience Center (Latvia)

Rahoituslähde

Central Baltic Programme (CB) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Hanna-Greta Puurtinen
hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi