Projekti

LOWINFOOD - Multi-actor design of low-waste food value chains through the demonstration of innovative solutions to reduce food loss and waste

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Kauppatieteet | Tieteenala: Markkinointi, Yrityksen johtaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää hävikkiä vähentäviä toimia yhteistyössä ruokaketjun eri toimijoiden kanssa testaamalla erilaisia innovaatioita hedelmien ja kasvisten sekä leipomo- ja kalatuotteiden arvoketjuissa sekä ruoan kulutuksessa kotona ja kodin ulkopuolella.

Nelivuotinen hanke kuuluu Euroopan Kommission rahoittamaan Horizon2020-tutkimusohjelmaan. Hankkeessa on mukana yhteensä 27 organisaatiota 12 eri Euroopan maasta, ja sitä johtaa apulaisprofessori Clara Cicatiello Tuscian yliopistosta. 

Wastebustersin tutkijat tutkivat LOWINFOOD-hankkeessa leipähävikin vähentämistä leipomoiden ja kaupan yhteistyönä sekä kotitalouksien ruokahävikin vähentämistä mobiiliapplikaation avulla. 

Rahoituslähde

Projekti saa rahoituksena Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelmasta (grant agreement 101000439).

Koordinoiva organisaatio

Tuscian yliopisto, Italia

Yhteyshenkilö(t)