Projekti

LOHTU - lukion ohjaajien tuki 

Tavoittena on  yhdistää uudistuneen lukion tulkintoja eri näkökulmista ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja yhteisöllisesti.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa rakennetaan alueellisten lukioiden ohjaushenkilöstön yhteistä näkemystä, miten 
uudistunut lukiolaki ja opetussuunnitelma vaikuttavat ohjaukseen ja ohjauksen käytänteisiin. 
Ohjaushenkilöstöä eri lukioista törmäytetään toisiinsa. Hankkeessa järjestetään kolme seminaaria, 
jotka toteutetaan kolmella alueella seuraavista teemoista: 1. Toivokeskeinen ohjaus tulevaisuuden 
tekemisessä. 2. Muutoksen kohtaaminen ohjauksessa 3. Ohjaus valmennuksena. Kohtaamisia 
tapahtuu myös avoimessa verkkoympäristössä, joka on käytössä jo ennen aloitusseminaaria ja koko 
hankkeen ajan. Lopuksi toteutetaan osanottajille yhteinen Open Space -päivä. Pedagoginen 
johtoidea on, että tieto muuttuu taidoksi toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteisen jakamisen 
kautta. Hankkeen tuloksena syntyy jakamiseen perustuvaa kokemustietoa sekä ymmärrystä 
ohjauksen toimintatavoista ja hyvinvoinnista.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi