Projekti

LOHTU - lukion ohjaajien tuki

Hankkeessa rakennetaan alueellisten lukioiden ohjaushenkilöstön yhteistä näkemystä, miten uudistunut lukiolaki ja opetussuunnitelma vaikuttavat ohjaukseen ja ohjauksen käytänteisiin. Ohjaushenkilöstöä eri lukioista törmäytetään toisiinsa. Hankkeessa järjestetään kolme seminaaria, jotka toteutetaan kolmella alueella seuraavista teemoista: 1. Toivokeskeinen ohjaus tulevaisuuden tekemisessä. 2. Muutoksen kohtaaminen ohjauksessa 3. Ohjaus valmennuksena. Kohtaamisia tapahtuu myös avoimessa verkkoympäristössä, joka on käytössä jo ennen aloitusseminaaria ja koko hankkeen ajan. Lopuksi toteutetaan osanottajille yhteinen Open Space -päivä. Pedagoginen johtoidea on, että tieto muuttuu taidoksi toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteisen jakamisen
kautta. Hankkeen tuloksena syntyy jakamiseen perustuvaa kokemustietoa sekä ymmärrystä
ohjauksen toimintatavoista ja hyvinvoinnista.

Tavoite ja tehtävät

Tavoittena on yhdistää uudistuneen lukion tulkintoja eri näkökulmista ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja yhteisöllisesti.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi