Projekti

Lisätty todellisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Monitieteinen hanke tutkii lisätyn todellisuuden käyttöä julkisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Hanke selvittää kuinka lisätty todellisuus vaikuttaa sosiaalisuuteen, vuorovaikutukseen, viihtyvyyteen ja oppimistuloksiin. Sosiaalipsykologiaa ja tietojenkäsittelytiedettä yhdistävä hanke toteutti Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tiedekeskus Heurekassa kenttäkokeen, johon osallistui 372 15–73-vuotiasta näyttelykävijää.

Tausta

Lisätyn todellisuuden sovellukset ovat hiljattain tulleet viihde- ja koulutuskäyttöön, ja niiden on myös esitetty vaikuttavan positiivisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lisätty todellisuus mahdollistaa vuorovaikutuksen digitaalisilla näytöillä näkyvien fyysiseen ympäristöön lisättyjen virtuaalisten kohteiden kanssa. Koska uusilla teknologioilla on sosiaalisen median tapaan mahdollisuus pysyvästi muuttaa ihmisten käyttäytymistä, on tärkeä tutkia teknologioiden mahdollisia vaikutuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisuuteen, viihtyvyyteen ja oppimiseen. Projekti tarkastelee myös laajemmin lisätyn todellisuuden mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja vuorovaikutuskulttuuriin.

Julkaisut

Noreikis, M., Savela, N., Kaakinen, M., Xiao, Y., & Oksanen, A. (2019). Effects of Gamified Augmented Reality in Public Spaces. IEEE Access7, 148108–148118. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2945819

Savela, N., Oksanen, A., Kaakinen, M., Noreikis, M., & Xiao, Y. (2020). Does Augmented Reality Affect Sociability, Entertainment, and Learning? A Field Experiment. Applied Sciences10(4), 1392. https://doi.org/10.3390/app10041392

Yhteyshenkilö(t)