Projekti

Liikkuvat sote-palvelut

Tavoite ja tehtävät

Projektin tarkoituksena on selvittää koordinoidusti Pirkanmaan tarvetta liikkuville, joustaville ja älykkäille, uudentyyppisille terveyspalveluille. Hankkeessa suunnitellaan virtuaali- ja lähipalvelujen joustavaa ja älykästä yhdistämistä sekä tarvittavien palveluiden viemistä joustavasti ja kustannustehokkaasti lähelle asiakasta liikkuvan sote-ympäristön (linja-auto, rekka tms.) avulla. Projektissa selvitetään ko. palvelun tarvetta niin yksityisellä kuin julkisella puolella, palvelun sisältöä/jä, taloudellista kestävyyttä ja toimintamallia (logistiikkaa, älykästä suunnittelua). Lisäksi hahmotetaan parasta mahdollista teknistä kokonaisuutta, niin terveysteknologian kuin liikkuvan alustan kannalta. Liikkuvan alustan omistajauuden mallit sekä mallin ja konseptin kaupallistamisen mahdollisuudet selvitetään.
 

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Elina Harju
elina.harju [at] tuni.fi

Kuulumisia hankkeesta