Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta

Liikenteen tutkimuskeskus Verne tukee ja edistää tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin kestävän, tehokkaan ja ihmisläheisen liikennejärjestelmän kehittämistä. Vahvuutenamme on liikennejärjestelmän tarkastelu laajasti ja kokonaisuutena.

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen esittely

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Osallistumme liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämiseen tieteen keinoin ja toimimme sillanrakentajana tiedemaailman ja muun yhteiskunnan välillä. Tarjoamme liikennealan päätöksentekijöille ja kaupan ja teollisuuden yrityksille uutta ja analyyttistä tietoa. Verne verkostoituu suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa ja nostaa esille yhteiskunnan kannalta tärkeitä tutkimusalueita.

Vernessä liikennejärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena tunnistaen erilaisia kytkentöjä ja näkökulmia, esimerkiksi yhteiskunnalliset tavoitteet sekä ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet. Vernen tutkimuksessa keskeinen osa-alue on kestävä liikenne- ja kuljetusjärjestelmä, johon liittyen tarkastellaan muun muassa ilmastotavoitteita ja päästöjen vähentämispotentiaalia, keinoja ja taloudellisia vaikutuksia.

Toinen keskeinen näkökulma on tulevaisuuden liikennejärjestelmä, johon liittyen tarkastellaan kestävyysnäkökulman lisäksi muun muassa digitalisaation (esimerkiksi liikenteen palveluistuminen), sähköistymisen ja automatisoitumisen vaikutuksia ja hyödynnetään esimerkiksi skenaario- ja asiantuntijamenetelmiä.

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimustoimintamme tähtää tieteellisen tiedon ja sen hyödyntämisen lisäämiseen. Tavoitteena on, että Suomella on edellytykset olla liikenteen ja logistiikan kehittämisen eturintamassa.

Verne edistää tutkimuksellaan liikenne- ja logistiikkajärjestelmää, joka on ihmisiä ja elinkeinoja luotettavasti palveleva, yritysten ja Suomen kilpailukykyä edistävä sekä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava.

Koulutukseen liittyvänä tavoitteena on varmistaa, että liikenne- ja logistiikka-alalle valmistuu osaavia, kehittämisorientoituneita sekä uuden tiedon ja tutkimuksen sekä reaalimaailman ongelmien yhdistämiseen kykeneviä arvostettuja asiantuntijoita.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Heikki Liimatainen

Tenure track -professori, Uudistuva liikenne
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Heikki Liimatainen

Yhteyshenkilö(t)