Projekti

Licence to Breathe

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Rakennetun ympäristön tiedekunta

SARS-CoV-2 koronaviruksen leviämisellä on ollut maailmanlaajuiset vaikutukset. Sisäilman olosuhteiden ja ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen erilaisissa toimintaympäristöissä on tärkeää SARS-CoV-2 koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Suomalainen Licence to Breathe -hanke (L2B) on ollut monialainen tutkija - yritysyhteistyö klusteri, joka on pyrkinyt kiihdyttämään tiedon ja kokemusten hyödyntämistä yritysten liiketoimintaan. Monialainen yhteistyö on vastuullinen toimintatapa, jota pandemian haasteisiin vastaaminen edellyttää. L2B-hankkeen Co-Creation -vaihe toteutettiin Tampereen korkeakouluyhteisön Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisprojektina.

Linkki 31.3.2021 pidettyyn loppuwebinaariin

Seuraavassa Co-Innovation -vaiheessa Licence to Breathe -hanke sulautuu Excellence in Pandemic Response and Enterprise solutions -hankkeeseen (E3). Oleellisessa roolissa on poikkitieteellinen tutkimus ja tartuntamekanismien ymmärtäminen, jotta toimenpiteet voidaan kohdistaa oikealla tavalla mahdollisimman tehokkaasti.

Tausta

Viruksen leviämisen hillitsemiseksi pinnoilta ja ilmateitse on  tunnettava: 1. viruksen käyttäytyminen ilmassa ja pinnoilla, 2. rakennuksen talotekniikan toteutus, 3. ihmisten käyttäytyminen eri toimintaympäristöissä sekä 4. kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden mahdollisuudet. Teknologiayritykset ympäri maailmaa kehittävät kiivaalla tahdilla ratkaisuja viruksen leviämisen estämiseksi sekä turvallisen sisäympäristön takaamiseksi.  Tutkimustietoa niin viruksen käyttäytymisestä sisäilmaolosuhteissa kuin teknologisista ratkaisuista tähän liittyen syntyy nopealla tahdilla runsaasti. Tutkimustulosten tieteelliset perusteet voivat kuitenkin olla osin heikkoja ja tulokset eivät ole suoraan implementoitavissa teknologiayritysten TKI-toimintaan ja sitä kautta eri toimintaympäristöihin. 

Licence to Breathe (L2B) -hankkeessa pyrittiin kiihdyttämään tiedon ja kokemusten hyödyntämistä yritysten liiketoimintaan. Jotta pystymme löytämään tehokkaat tekniset- ja ei-tekniset ratkaisut viruksen leviämisen estämiseksi, tarvitsemme poikkitieteellistä lähestymistä ja yritysyhteistyötä yhdistäen lääke- ja biotieteelliset tulokset talotekniikan ja kiinteistöalan tutkimukseen.

Tavoite ja tehtävät

Licence to Breathe -hankkeen tavoitteena oli edistää Suomalaisten teknologiayritysten, rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden edelläkävijyyttä ja tukea kilpailukykyä Tampereen yliopiston innovaatioalustan toimintamallia hyödyntäen. Yritykset saatettiin yhteiseen Co-Innovation -konsortioon luomaan uutta kansainvälistä liiketoimintaa, joka mahdollistaa virusten vastaisen taistelun ihmisten terveellisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. L2B-verkosto perustui jatkuvalle vuoropuhelulle tutkimuksen, kansainvälisten kartoitusten ja kansallisen osaamisen välillä. Tavoitteena oli myös tunnistaa välittömät tutkimushaasteet yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.

Vaikuttavuus

L2B-hankkeeseen osallistui yli 30 suomalaista laboratorio- ja teknologiayritystä, ohjelmistotoimittajaa sekä terveys-, rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa. Yritysten muodostama ainutlaatuinen ja monialainen arvoverkko mahdollisti oman liiketoiminnan kehittämiseksi myös uudenlaisia kumppanuuksia. Hyödynsaajina ovat yritysten lisäksi heidän asiakkaansa, jotka pandemiakriisin seurauksena hakevat uusia strategioita tilaresurssinsa hallintaan ja ylläpitoon. Co-Creation -projektin aikana mahdollistettiin myös uusien yritysten kytkeytyminen verkostoon.

Co-Innovation -vaiheessa keväällä 2021 Licence to Breathe -hanke yhdistyy Excellence in Pandemic Respons and Enterprise solutions -hankkeeseen (E3), jossa yhdistyy kolmen eri hankkeen voimat ja yritysverkostot. Tällöin tiedon jakaminen ja hyödyntäminen nopeutuu entisestään. Oleellisessa roolissa on poikkitieteellinen tutkimus ja tartuntamekanismien ymmärtäminen, jotta toimenpiteet voidaan kohdistaa oikealla tavalla mahdollisimman tehokkaasti. 

Tulokset

Hankkeen tulokset koostuvat seuraavista

Johtopäätökset: L2B Manifesti

Virus muuntautuu, muuntautuuko rakennus tai ihminen?

  1. Virus on vikkelä: Patogeeniset tartuntamekanismit ja sen mittaaminen pinnoilta tai ilmasta on vielä haasteellista
  2. Käytöskoodi turvallisuudelle: Älykkäällä ympäristöllä vastuulliseen ja turvalliseen käyttäjäkokemukseen
  3. Sisäilmastonmuutos: Lupa Hengittää!

Linkki 31.3.2021 pidettyyn loppuwebinaariin

Yhteenveto artikloista

Työpaketti Artiklat
TP1
TP2
TP2
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP3
TP5
TP5
TP4
TP4

 

Rahoituslähde

Business Finland

Yhteyshenkilöt

Piia Sormunen
Industry professor, talotekniikka
piia.sormunen [at] tuni.fi
p.+358 040 6533118

Korona toi sisäilmastonmuutoksen