Projekti

Lastensuojelu lapsen etuna?

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tutkimuksessa tarkastellaan lapsen tilanteen arviointia ja lapsen hyvinvoinnin tulkintoja tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset tekevät ratkaisuja lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla siitä, miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulisi tukea.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten ja niiden toteuttamien lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa.

Rahoituslähde

Valtion sosiaalityön tutkimusrahoitus / STM

Koordinoiva organisaatio

Hankehallinnoija on Pääkaupunkiseuden sosiaalialan osaamiskeskus Socca.

Yhteyshenkilöt

Pirjo Marjamäki, Socca/Hus

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Tarja Pösö

professori, sosiaalityö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tarja Pösö