Laskennallinen fysiikka

Laskennallisella fysiikalla on keskeinen asema fysiikan eri osa-alueilla ja kasvava rooli monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa myös muilla tieteenaloilla. Tampereen yliopiston laskennallisen fysiikan tutkimusryhmä keskittyy fysiikan perustutkimukseen sekä myös tarjoaa menetelmiä ja numeerisia työkaluja monitieteellisiin haasteisiin.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmässä tutkitaan erityisesti uusia nanomateriaaleja, elektronirakenteita, kvanttiainetta sekä ultranopeita ilmiöitä atomeissa ja molekyyleissä. Ryhmässä kehitettävillä laskennallisilla ja tilastollisilla menetelmillä tehdään myös aktiivista poikkitieteellistä tutkimusta esimerkiksi materiaalitieteen, terveysteknologian sekä taloustieteen aloilla.

Suurin osa ryhmän toiminnasta on perustutkimusta, jonka tavoitteena on lisääntynyt ymmärrys materiaalien, nanorakenteiden, kvanttimekaanisten ja kompleksisten järjestelmien fysikaalisista ominaisuuksista. Tätä varten ryhmässä kehitetään sekä klassisia että kvanttimekaanisia malleja, menetelmiä sekä numeerisia algoritmeja ja ohjelmistoja.

Pitkän tähtäimen tavoitteita ovat esimerksi uuden sukupolven kvanttitransistorit sekä magneettiset muistimateriaalit. Toisaalta ryhmän tavoitteena on myös tutkimusyhteisön laaja-alainen palveleminen vaativissa laskennallisissa projekteissa ja ongelmanratkaisussa.

 

Jäsenet

Laskennallisen fysiikan ryhmän tutkimuskumppaneina on yli 50 kansainvälistä yliopistoa ja tutkimuslaitosta, esimerkiksi MIT, Harvard, Berkeley ja useita Saksan Max Planck -instituutteja.

Ryhmä on mukana mm. Suomen Akatemian Kalvotutkimuksen huippuyksikössä (2014-2019) sekä Euroopan Komission H2020-hankkeessa katalyysimateriaalien alalla (CritCat, 2016-2019). Ryhmällä on käytössään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät laskennalliset resurssit.

Yhteyshenkilö

Esa Räsänen

Professori / Yhteisön johtaja

esa.rasanen@tut.fi

+358 50 301 3386