Tutkimusryhmä

Lapset, perheet ja lastensuojelu -tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Sosiaalityö
poika ja nalle

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Sosiaalityön tutkijoista koostuva Lapset, perheet ja lastensuojelu -tutkimusryhmä tutkii lapsia, perheitä, läheissuhteita ja lastensuojelun kysymyksiä instituutio- ja ilmiölähtöisesti.

Tutkimusryhmän aihealueille on viime aikoina kehkeytynyt kaksi keskeistä lähestymistapaa, instituutiolähtöisyys ja ilmiölähtöisyys, jotka leikkaavat toisiaan. Yhtäältä on keskitytty tutkimaan lastensuojelua yhteiskunnallisena instituutiona, asiantuntijatyönä ja elettyinä kokemuksina. Tutkijat ovat kiinnostuneet siitä, mitä lastensuojeluna tehdään eri ympäristöissä, millaista on toimia lastensuojelussa ammattilaisena ja millaista on olla asiakkaana. Myös sosio-legaalista lastensuojelun tutkimusta on tehty lapsen oikeuksien ja lastensuojeluun sisältyvän julkisen vallan kysymyksissä.

Toinen tutkimusalueen keskeinen lähestymistapa, ilmiölähtöisyys, on kiinnostunut lasten ja perheiden parissa tapahtuvan sosiaalityön kannalta keskeisistä henkilökohtaisen elämän sekä perhe- ja läheissuhteiden muutosten, siirtymien, haavoittavuuksien ja näiden yhteiskunnallisen sääntelyn ilmiöistä. Keskeistä on ollut tunnistaa ja jäsentää tutkimuksen avulla uusia tai sellaisia piiloon jääneitä ilmiöitä, jotka näyttäisivät olevan merkityksellisiä niin ammattilaisten kuin asiakkaiksi päätyvien ihmisten elämässä.

Yhteiskuntatieteellinen lapsuustutkimus ja uusi perhetutkimus asiantuntijakäytäntöjen tutkimukseen yhdistettynä ovat tutkimusryhmän keskeisiä tutkimuksellisia keskusteluyhteyksiä.

Ryhmän tutkijat osallistuvat tiiviisti alan täydennys- ja erikoistumiskoulutusten valmistelu- ja opetustyöhön sekä valtakunnalliseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan sekä toimivat aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä tutkijayhteisöissä.

Tutkimusalueelta on valmistunut useita väitöskirjoja ja tälläkin hetkellä on käynnissä monia väitöskirjatutkimuksia.

 

Tutkimusryhmän viimeaikaisia hankkeita:

Integroitu työote uusiutuvassa SOTE-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta (INSOTE) Rahoittaja Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021-2022.

Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla (ETU) Rahoittaja Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021-2022.

Suostumus ja vastustus lastensuojelun päätöksenteossa: sosio-legaalinen tarkastelu. Rahoittaja Suomen Akatemia, 2017-2021.

MES-ohjelman arviointi: ohjelman toimintaperiaatteet, toimintamekanismi ja koetut vaikutukset. Rahoittaja Neljä Astetta Oy (tilaustutkimus), 2018-2021.

Perhe-elämää vankilan varjossa. Rahoittaja Rikosseuraamuslaitos, 2018.

Korjaavat liikkeet ja huostaanottopäätöksenteko. Rahoittaja Alli Paasikiven Säätiö, 2017 –

Lasten monipaikkainen asuminen. Rahoittaja Alli Paasikiven Säätiö, 2013–2017.

Lastensuojelun huostaanotot interventioina – asianosais- ja prosessinäkökulma. Rahoittaja Suomen Akatemia, 2013–2015.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

Tarja Pösö

professori

tarja.poso [at] tuni.fi

+358504336258

 

Hannele Forsberg

professori

hannele.forsberg [at] tuni.fi

+358503186073