Projekti

LAKANA- Large-scale Assessment of the Key health-promoting Activities of two New mass drug administration regimens with Azithromycin

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Tieteenala: Epidemiologia, Global Health, Kansanterveystiede

LAKANA-tutkimuksessa selvitetään, voidaanko alle vuoden ikäisten lasten korkeaa kuolleisuutta vähentää tarjoamalla oireettomille lapsille atsitromysiini-nimistä antibioottia. Tutkimus toteutetaan Länsi-Afrikan Malissa. 

Tausta

Atsitromysiini on laajakirjoinen antibiootti, jota käytetään paljon Suomessa ja muualla erilaisia infektioita sairastavien lasten ja aikuisten hoitoon. Maissa, joissa esiintyy sokeutta aiheuttavaa trakooma-nimistä silmäsairautta, tätä antibioottia on jaettu myös kampanjamaisesti koko väestölle trakooman yleisen tautitaakan vähentämiseksi. Näiden kampanjoiden yhteydessä on havaittu, että pikkulasten kuolleisuus vähenee niillä alueilla, joissa atsitromysiinihoitoa on käytetty. 

LAKANA-tutkimuksessa halutaan selvittää tätä yhteyttä ja samalla tutkitaan myös mahdollista antibioottiresistenssin kehittymistä. 

Tutkimusta koordinoi Tampereen yliopisto. Yhteistyössä tutkimusta toteuttavat lisäksi University College London, Center for Vaccine Development Mali ja kansainvälisen terveyden konsultointiyhtiö Tro Da. Tutkimus on saanut 20 miljoonan dollarin rahoituksen Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä. 

 

 

Yhteyshenkilöt

Per Ashorn, päätutkija, lastentautiopin professori

per.ashorn [at] tuni.fi

+358 40 7280 354