Projekti

Kumppanuusmalli - Ultrafast realtime control for additive manufacturing

Hankkeessa ultranopeaa reaaliaikaista ohjausta ja siihen liittyviä teknologia- ja hyödyntämishaasteita ratkotaan tutkimusprojektin ja teollisten case-projektien kautta yhteistyönä ja tuotettuja ratkaisuja pilotoiden.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen korkeakouluyhteisö ratkoo koneiden välisiin langattomiin yhteyksiin liittyviä teknologiahaasteita yhteistyönä yritysten kanssa ja pilotoi syntyneet ratkaisut. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä useilta eri teknologia-alueilta ja eri arvoketjun vaiheista. Tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja langattomien, nopeiden ja tietoturvallisten yhteyksien mahdollistamiseksi.

Teollisuuden uudet, laadukkaat ja kilpailukykyiset kone-, laite- ja sovellusratkaisut edellyttävät tuotannon valmistusprosessien sekä tuotteiden reaaliaikaista takaisinkytkentää, ennakointia, ohjausta ja välitöntä reaktiokykyä. Tulevaisuudessa nopeat ja tietoturvalliset langattomat yhteydet tulevat olemaan vakiovaatimus kun mobiilirobotiikkaa, virtuaalisuutta ja joustavia tuotantoympäristöjä hyödyntävät ratkaisut ja niitä noudattavat vaatimukset yleistyvät.

Rahoituslähde

Business Finland Co-Creation

Yhteyshenkilöt

Hanna-Greta Puurtinen
hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi