Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ja perheet

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tämä tutkijaverkosto keskittyy korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden ja heidän perheidensä kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Siirtolaisuutta pidetään usein ilmiönä, jossa köyhempien maiden kansalaiset muuttavat varakkaampiin maihin etsimään parempaa elantoa. Yhä useampi kuitenkin muuttaa ulkomaille uransa takia (pohjoisesta etelään, etelästä pohjoiseen tai varakkaasta maasta toiseen). Tämän verkoston jäsenet ovat kiinnostuneita kansainvälisestä liikkuvuudesta, jossa korkeasti koulutetut ja ammattitaitoiset ihmiset muuttavat ulkomaille vapaaehtoisesti uransa tai henkilökohtaisten syiden takia. Kyse on suhteellisen hyvin palkatuista ihmisistä, jotka eivät välttämättä muuta määränpäähänsä pysyvästi, vaan saattavat siirtyä eteenpäin muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua.

Työnantajat keskittyvät yleensä yksittäiseen asiantuntijaan, jonka taitoja ja asiantuntemusta tarvitaan, mutta tämä verkosto kokoaa yhteen tutkijoita, jotka kiinnittävät huomiota siihen, että kyseisillä asiantuntijoilla on usein lapsia ja puolisoita, jotka joko muuttavat ulkomaille heidän kanssaan tai jäävät kotimaahan. Heitä kuvataan joskus termeillä lolmannen kulttuurin lapset tai edustuspuolisot, mutta tässä verkostossa tutkijat tarkastelevat ilmiöitä erilaisista näkökulmista käyttäen erilaisia käsitteitä ja teorioita.

Tutkijaverkoston tavoitteena on koota yhteen eri alojen tutkijoita, jotka tekevät tutkimusta liittyen korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien perheisiin eri paikoissa ja erilaisilla menetelmillä.  Verkoston tarkoituksena on, että jäsenet voivat tutustua toisiinsa sekä jakaa informaatiota ja omia tekstejään muiden kanssa. Verkosto järjestää myös yhteisiä tapahtumia ja konferenssityöryhmiä. 

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Mari Korpela

akatemiatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

mari.korpela [at] tuni.fi