Korkeakouluyhteisö julkaisijana

Julkaisutoiminta on tärkeä tapa esitellä ja jakaa korkeakouluyhteisömme tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia.

Tutkijamme ja asiantuntijamme julkaisevat ajankohtaisista aiheista artikkeleita, kirjoja ja tutkimusdataa sekä esiintyvät alansa asiantuntijoina yleismediassa ja sosiaalisessa mediassa. Julkaiseminen tukee yhteisömme tieteellistä sekä ammatillista osaamista ja kehittymistä.

Tieteellisen julkaisutoiminnan erityispiirre on vertaisarviointi, jolloin käsikirjoituksen lukee ja arvioi vähintään kaksi tekijästä riippumatonta asiantuntijaa. Ammatillisen julkaisutoiminnan erityispiirre on soveltavan tutkimuksen tulosten hyödynnettävyys. Julkaisuissamme on vahva kehittämisnäkökulma: uusinta tutkimustietoa sovelletaan myös työelämälähtöisesti.

Korkeakoulujen tulosta, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä arvioidaan paljolti niiden tekemien julkaisujen ja muun tieteellisen ja taiteellisen toiminnan perusteella. Julkaisutoiminnan tason ja vaikuttavuuden mittarina toimii myös se, kuinka paljon muut tutkijat viittaavat siihen.

Julkaisutietojen keräämisen tarkoitus on tuottaa tietoa tutkimus- ja hanketoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, ja sillä on vaikutusta korkeakoulujen rahoitukseen. Julkaisutyypit luokittelee opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisut jaetaan luokkiin muun muassa sen mukaan, mille kohdeyleisölle ne on kirjoitettu, missä ne on julkaistu ja onko ne tehty kansainvälisenä yhteistyönä.

Yhä useammat julkaisumme ja tutkimustuotoksemme ovat saatavilla avoimen verkon kautta. Olemme kansainvälisestikin arvioiden vahva julkaisija lääke- ja terveystieteissä, tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä. Taiteellisen toiminnan tulokset konkretisoituvat lukuisiin taidealan tapahtumiin, konsertteihin, esityksiin sekä tv- ja elokuvatuotantoihin.

 

Yhteisön kustantajat

Korkeakouluyhteisömme julkaisee väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä sekä laadukkaita kirjoja ja erillisjulkaisuja useissa julkaisusarjoissa. Yhteisössä toimii kaksi kustantajaa: Tampere University Press ja TAMK julkaisut.

Tampere University Press julkaisee vertaisarvioituja, suomen- ja englanninkielisiä avoimesti saatavilla olevia kirjoja. TAMK julkaisut julkaisee ajankohtaisista aiheista ammatillista osaamista ja kehittymistä tukevia julkaisuja.

Tampere University Press (TUP)

Vuonna 1994 perustettu kustantamo keskittyy yhteiskunta- ja kasvatustieteisiin sekä humanistisiin tieteisiin. Vertaisarviointiprosessissa noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöehtoja.

Tampere University Pressin kirjat ovat avoimesti saatavilla TamPub-julkaisuarkistossa sekä kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa. Kirjat on indeksoitu myös Directory of Open Access Books -palveluun.

TAMK julkaisut

TAMK julkaisut julkaisee monialaisia ammatillista osaamista ja kehittymistä käsitteleviä kirjoja. Julkaisemme tutkimuksia, raportteja ja oppikirjoja sekä muun muassa taidekirjoja. Suurin osa julkaisuistamme on vapaasti ladattavissa TAMKin verkkosivuilla: TAMK julkaisut.

Painettuja julkaisujamme voit ostaa Tähtijulkaisut-verkkokaupasta sekä muiden kirjakauppojen kautta. Kirjakaupoille julkaisujamme välittää Suomen suurin toimija  Kirjavälitys Oy.

Korkeakouluyhteisön avoimet julkaisuarkistot

Korkeakouluyhteisömme opinnäytetyöt julkaistaan useimmiten avoimesti julkaisuarkistoissa, joita on tällä hetkellä neljä. Edistämme avointa tiedettä tallentamalla tutkijoidemme ja muun henkilökuntamme julkaisujen rinnakkaisversiot korkeakouluyhteisömme avoimiin julkaisuarkistoihin, aina kun kustantajan ehdot sen sallivat.

TamPub

  • Aiemmin Tampereen yliopistossa (TaY) opiskelleiden opinnäytteet (gradut, syventävät työt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat)​
  • Aiemmin TaY:ssa työskennelleiden rinnakkaistallenteet​, erillisteokset ja sarjajulkaisut​
  • Tampere University Pressin Open Access -kirjat​

TUTCRIS

  • Aiemmin Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) opiskelleiden väitöskirjat​
  • Aiemmin TTY:ssa työskennelleiden rinnakkaistallenteet, erillisteokset ja sarjajulkaisut

DPub

  • Aiemmin TTY:ssa opiskelleiden diplomityöt, kandidaatintutkielmat ja lisensiaatintyöt​

Theseus

  • Tampereen ammattikorkeakolun (TAMK) opinnäytteet​
  • TAMKin henkilökunnan rinnakkaistallenteet​