Projekti

KOPE- amattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke

KOPE-hankkeessa kehitetään ja lisätään korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. KOPEn tavoitteena on parantaa oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua sekä opetuksen opiskelijalähtöisyyttä sekä uudistaa toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen koordinaattorina toimii Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina Oulun yliopisto sekä Jyväskylän, Hämeen, Tampereen ja Haaga-Helian ammatilliset
opettajakorkeakoulut.

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Marianna Leikomaa
marianna.leikomaa [at] tamk.fi

Hanna Teräs
hanna.teras [at] tamk.fi

Maija Joensuu
maija.joensuu [at] tamk.fi