Projekti

Kompleksisuus ja optimointi kiteisten aineiden plastisessa muodonmuutoksessa (COPLAST)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Fysiikka | Tieteenala: Laskennallinen fysiikka

Perinteisesti on ajateltu, että kiteisten aineiden plastinen muodonmuutos on pehmeä, virtauksen kaltainen prosessi. Uudet tarkemmat kokeet ovat kuitenkin paljastaneet, että varsinkin muotoaan muuttavien kappaleiden koon lähestyessä mikrometrien mittakaavaa, venymisprosessi koostuukin joukosta erillisiä venymäpurskeita, joista osa on pieniä ja osa hyvin isoja. Näiden venymäpurskeiden tilastollisten ominaisuuksien ja alkuperän ymmärtäminen onkin tämän hetken kuumimpia tutkimuskysymyksiä epätasapainosysteemien fysiikassa. Toisaalta sovellusten kannalta on tärkeää pystyä ennustamaan ja kontrolloimaan muodonmuutosprosessin yksityiskohtia. Tässä hankkeessa tutkimme tietokonesimulaatioita käyttäen mikroskaalan kiteisten aineiden purskeisen plastisen muodonmuutoksen perimmäistä olemusta, sekä kehitämme koneoppimiseen perustuvia menetelmiä ennustaa ja optimoida muodonmuutosprosessia sovelluksia varten. Hankkeella on odotettavissa impaktia sekä perustutkimusten että sovellusten parissa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia