Projekti

Koko opisto kasvattaa ja tukee!

Koulutushankkkeen tavoitteena on vahvistaa kansanopistojen johdon strategista johtamisosaamista. Koulutushankkeen tavoitteena on myös vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon pedagogista osaamista.

Tavoite ja tehtävät

Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa kansanopistojen johdon strategista johtamisosaamista sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista osaamista vertaisryhmämentorointimenetelmää hyödyntäen. Osaamisen kehitämisen kohteet määrittyvät osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutusmalli tukee kansanopistoille luontevaa tapaa toimia ja kehittyä.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Hanne Mäki-Hakola
hanne.maki-hakola [at] tuni.fi