Projekti

Kirurgian laatuseurannan kehittäminen pelillistämisen avulla

Hankkeessa kartoitetaan kirurgisen potilaan hoitoprosessi siten, että opitaan tunnistamaan keskeiset kohdat, joissa voidaan vaikuttaa positiivisesti hoidon laatuun. Pelillistämisellä muodostetaan hoitohenkilökunnalle motivaattori, jonka avulla potilasturvallisuutta edesauttava toiminta muodostuu virikkeistä sisältöä tuottavaksi.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kirurgisen potilaan kotiutusprosessia pelillisyyden keinoin. Kaksivaiheisessa tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää pelillisyyttä hyödyntäen interventio kirurgisten potilaiden kotiutusprosessin parantamiseen sekä arvioida intervention vaikutus sairaanhoitajien ja potilaiden näkökulmista.

Rahoituslähde

Satakuntaliitto

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto Pori, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Contact persons

Pauliina Tuomi

FT / vastuullinen johtaja

pauliina.tuomi@tut.fi

+358 40 826 2938

 

Jaana-Maija Koivisto

Tutkijatohtori

jaana-maija.koivisto@tut.fi