Hyppää pääsisältöön

KIMMO - kielitietoisuus ja monikielisyys osaksi opetuksen arkea

Tampereen ammattikorkeakoulu
5.5.2021–31.12.2022
tamk area of focusUusien teknologioiden hyödyntäminen

Koulutuksen tavoitteena on 1) vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida kielellistä moninaisuutta opetus- ja ohjaustyössään ja 2) antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle keinoja kielitietoisen pedagogiikan ja monikielisyyden hyödyntämiseen työssään.

Tavoite ja tehtävät

Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi kaikilla koulutusasteilla. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä tulee jatkossa olla yhä enemmän moninaisuusosaamista: Kuinka luoda kielitietoinen toimintaympäristö? Entä kuinka olla itse kielitietoinen ja toimia kielellisesti saavutettavalla tavalla? Miten ymmärtää monikielisyyden tarjoamat mahdollisuudet ja tukea opiskelijan suomen kielen osaamista koulussa ja harjoittelussa?

Koulutuksessa tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja hänen opintojensa edistämiseen kielelliset, kulttuuriset ja yksilölliset tarpeet huomioiden.Koulutuksessa on 3 osiota: 1)Kielitietoiset käytänteet koulutuksessa, 2)Monikielisyyden mahdollisuudet ja 3)Kielenoppimisen mahdollisuudet eri ympäristöissä ja kielellinen saavutettavuus. Koulutus toteutetaan verkossa.


Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi