Projekti

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ammattikorkeakouluopetusta edistämällä kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä.

Tavoite ja tehtävät

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille -hanke on monialainen kehittämishanke, jossa lisätään kiertotalouden roolia opetuksessa ja TKI-työssä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi, avoimemmaksi ja kansainvälisemmäksi edistämällä kiertotalousosaamista ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Kehitystyö pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja toimintamalleihin.

Hankkeeseen osallistuu 19 ammattikorkeakoulua. Niissä kehitetään eri painoalueisiin liittyviä opintosisältöjä, oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, joita pilotoidaan eri ammattikorkeakoulujen kiertotalousopinnoissa. Tavoitteena on saattaa hankkeen tuloksena saatavat hyvät käytänteet osaksi opetusta ja TKI-toimintaa sekä liittää kiertotalousnäkökulmaa opetussuunnitelmatyöhön. TAMKin painopistealueena hankkeessa on erityisesti metsä- ja bioperäiset sekä teknologiset kierrot.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2020. Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat ovat Arcada, Centria AMK, Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK, Jyväskylän AMK, Kaakkois-Suomen AMK, Kajaanin AMK, Karelia-AMK, Lahden AMK, Laurea AMK, Metropolia AMK, Novia, Oulun AMK, Savonia AMK, Seinäjoen AMK, Tampereen AMK, Turku AMK sekä Vaasan AMK.

Rahoituslähde

OKM kärkihanke

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tamk.fi