Projekti

#kiertotalous - uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi

#kiertotalous-hankkeen tavoitteena on kehittää ja systematisoida olemassa olevaa kiertotalousosaamista ja pedagogisia menetelmiä monialaisissa ryhmissä. Tavoitteena on integroida kiertotalousosaaminen ja kiertotalousajattelu osaksi kaikkia aloja ja toimintoja sekä mahdollistaa ja edistää yhteistyötä ja oppimista eri alojen ja toimijoiden välillä hankkeessa kehitettävien pedagogisten menetelmäpakettien avulla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa yhteistyössä toimivien Lahden, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen kiertotalouden opetusmoduuleissa toteutuu ryhmätyötaitojen, monialaisuuden, tiedonhaun ja oppimisen valmiuksien edistäminen. Tässä hankeessa pyritään levittämään kertynyttä osaamista muidenkin hyödyksi luomalla kiertotalouden opetuksen menetelmäpaketteja eri oppilaitosten käyttöön. Hankkeessa tuotetaan innostavat oppaat jokaisesta valitusta kiertotalouden innovatiivisesta opetusmenetelmästä sekä kirjallisena että videoina sekä suomeksi että englanniksi.

Kiertotalous-hanke toteutetaan neljällä työpaketilla. Ensivaiheessa tarkastellaan olemassa olevia kiertotalousmoduuleja ja niiden hyviä käytänteitä. Seuraavassa vaiheessa jatkojalostettujen ja kokonaan uusien käytänteiden perusteella suunnitellaan oppimismenetelmiä, jotka pilotoidaan hanketta koordinoivan Turun AMK:n, TAMKin, LAMKin sekä kumppanikorkeakoulujen (OAMK, Savonia ja VAMK) opiskelijoille. Materiaalit ja menetelmät lanseerataan kaikille koulutusasteille. Kaikkien työpakettien tehtäviä, kuten sisältöjen luomista tai menetelmien arviointia opinnollistetaan.

Rahoituslähde

Sitra

Yhteyshenkilöt

Marita Hiipakka
marita.hiipakka [at] tamk.fi