Projekti

Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup- ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää

Hankkeen tavoitteena on henkilöstöä sitouttamalla ja osaamista lisäämällä parantaa kohdeyrityksien kehittämiskyvykkyyttä, tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka tarvitsevat tukea teknologian haltuunotossa tai uudistumista toimintatavoissaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Osallistuville yrityksille tarjotaan kehittämisjakso, joissa valituista digitalisaation, verkostomaisen toimintaympäristön, tiimioppimisen, muutosjohtamisen, innovaatiotoiminnan sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin sisältöalueiden osaamisista siirretään ketterillä kehittämiskokeiluilla osaksi yritysten arkea. Konkreettinen kehittämistoiminta räätälöidään osallistuvan yrityksen mukaan. Lisäksi mahdollistetaan verkostomaisen yhteiskehittämisen menetelmien leviäminen yritysten kesken.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tuloksina työntekijät osaavat kiinnittää huomiota henkilökohtaisella ja tiimitasolla työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työhyvinvointi on hankkeeseen sisäänrakennettu teema; kaikessa kehittämistyössä lähtökohtana on, miten valittu kehittämistoimenpide parantaa tiettyä työhyvinvoinnin osa-aluetta yksilö- tai tiimitasolla. Lisäksi hankkeen tuloksina yrityksiin saadaan yrittäjämäistä tiimikulttuuria ja yhteiskyvykkyyttä innovaatioihin, kumppanuusverkostoja ja osaamista verkostotoimintaan. Lisäksi henkilöstö kykenee tunnistamaan tietoteknisten työkalujen tuomia mahdollisuuksia. Lean Startup -mallilla saadaan kehitettyä ymmärrystä paremmin toimivasta yhteistyöstä johdon ja työntekijöiden välillä erityisesti verkostoanalyysin työkaluilla.

Tämän valtakunnallisen hankkeen toteuttajat ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hankkeen kesto on 1.2.2017 – 31.1.2019.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Lea Saarni
lea.saarni [at] tamk.fi