Kemian ja ympäristölaboratorion palvelut.
Tutkimusinfrastruktuuri

Kemia- ja ympäristölaboratoriopalvelut

Kemian ja ympäristölaboratorion palveluissa tarjoamme erilaisia analyysipalveluja ja tuotekehitysprojekteja yrityksille ja oppilaitoksille!

Kemian ja ympäristölaboratoriomme tarjontaan kuuluvat niin kemialliset ja biologiset näytteenotot kuin analyysipalvelut ja tuotekehitysprojektit, jotka toteutetamme insinööriopiskelijaprojekteina. Yritysten ja oppilaitosten käytettävissä ovat alan asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden osaaminen sekä laboratoriomme monipuolinen laitekanta.

Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluja:

  • Kemialliset ja mikrobiologiset analyysit
  • Laiteanalytiikka
  • Lannoitevalmisteanalyysit
  • Materiaalien hajoavuustestauksia
  • Maaperä-, vesi- ja jätenäyttöönottoa

Kehitä osaamistasi räätälöitävissä koulutuksissamme!

Tarjoamme myös tarpeidesi mukaan räätälöityä koulutusta mm. näytteenotosta, ympäristömittauksista ja laiteanalytiikasta. Räätälöimme palvelumme asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tarjoamistamme palveluista!