Tutkimusryhmä

Kasvu ja oppiminen tiimeissä (LeGiT)

Tieteenala: Sosiaalipsykologia, Sosiaalityö, Yrityksen johtaminen

Kasvu ja oppiminen tiimeissä (LeGiT) -tutkimusryhmä keskittyy tiimeissä tapahtuvan kasvun ja oppimisen tutkimukseen erityisesti ammatti- ja aikuiskasvatuksen, sekä työelämän konteksteissa. Ryhmämme erityisen huomion kohteena on erityisesti tiimeissä tapahtuva merkityksellinen henkilökohtainen, tiimien ja yhteisöjen kasvu ja (transformatiivinen) oppiminen.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Kasvu ja oppiminen tiimeissä (LeGiT) -tutkimusryhmä keskittyy tiimeissä tapahtuvan kasvun ja oppimisen tutkimukseen erityisesti ammatti- ja aikuiskasvatuksen, sekä työelämän konteksteissa. Ryhmämme erityisen huomion kohteena on erityisesti tiimeissä tapahtuva merkityksellinen henkilökohtainen, tiimien ja yhteisöjen kasvu ja (transformatiivinen) oppiminen. Ryhmämme tutkimusstrategia lähtee liikkeelle edustajiensa omaa kehittämistyötä edistävästä ja arvioivasta toimintatutkimuksesta, jatkaen TAMKin laajuisen tarkastelun kautta kansalliselle tasolle ja siitä edelleen kansainvälisessä yhteistyössä tehtävään tutkimukseen. Tutkimusryhmämme on monialainen ja siinä ovat edustettuina ammattipedagogiikka, hyvinvointi ja terveys, liiketalous ja tekniikan koulutusala.

Kiinnostuksen kohteitamme ovat mm.:

  • Tiimi-, projektiperustainen ja toiminnallinen oppiminen (action learning)
  • Tiimeissä tapahtuvan oppimisen sosiaaliset ja pedagogiset näkökulmat
  • Tiimien valmentava johtaminen oppimista ja henkilökohtaista kasvua edistävänä toimintana
  • Tiimityön ja tiimeissä tapahtuvan oppimisen situationaaliset näkökulmat
  • Yrittäjämäiset tiimit ja niiden oppimisprosessi
  • Dialogi tiimien ja organisaatioiden oppimisen menetelmänä
  • Sisäiset ja ulkoiset jännitteet, monimuotoisuus ja konflikti oppimisen edistäjinä tiimeissä
  • Innovatiiviset, kontekstisidonnaiset tutkimusmenetelmät tiimien ja muiden yhteisöjen tutkimuksessa
  • Tiimioppimisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen soveltaminen tekniikan alan koulutuksessa

Toiminnan vaikuttavuus

Tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää TAMKin vaikuttavuutta tutkimuksellisten julkaisujen kautta. Kansallisesti ja kansainvälisesti tehtävä yhteistyö muiden korkeakoulujen ja yliopistojen sekä työelämän edelläkävijäorganisaatioiden kanssa edistää laaja-alaisesti Tampereen ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta TKI-toimijana. Kasvatamme myös TAMKin TKI-hankesalkkua ideoimalla, tukemalla ja avustamalla tiimeissä tapahtuvaan kasvuun ja oppimiseen liittyviä hankerahoitushakemuksia koko TAMKin laajalla osaamiskentällä, yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Ryhmän johtaja