Projekti

KARE - Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa

KARE-hankkeen toimenpiteinä kehitetään isännöintiyrityksille suunnattuja lisäkoulutuksia uusista teknologioista ja energiatehokkuudesta isännöitsijöiden osaamistason ajantasaistamiseksi ja työllisyystilanteen varmistamiseksi. Lisäkoulutusten sisältö laaditaan osaamistarpeita vastaavaksi isännöintiyrityksille tehtävän kyselyn avulla.
Lisäksi hankkeessa vahvistetaan isännöitsijöiden valmiuksia ja toimintaverkostoja tulevaisuuden päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi järjestämällä tilaisuuksia, joissa vähähiilisiä kiinteistönpito ja -korjausratkaisuja tarjoavat yritykset tutustuvat taloyhtiöiden tarpeisiin ja päätöksentekoon uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

Tavoite ja tehtävät

KARE-hankkeen tavoitteena on edistää isännöitsijöiden työelämävalmiuksia ja huolehtia osaamisen riittävyydestä muuttuvassa toimintakentässä asuinkiinteistöissä. Hankkeessa järjestettävä koulutus tukee elinikäistä oppimista ja vastaa laajasti alaan kohdistuviin paineisiin uusien teknologioiden ja digitaalisuuden luomien mahdollisuuksien käyttöönotosta.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Kalle Tammi
kalle.tammi [at] tuni.fi