Projekti

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein JOO

Digitaalisilla osaamismerkeillä ja merkkikonstellaatiolla voidaan tukea monipuolisesti jatkuvan oppimisen prosessia ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Tavoite ja tehtävät

Koulutuksessa perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan oppilaitosten, opettajien, opiskelijoiden ja myös HR:n näkökulmasta. Koulutus vastaa kysymyksiin, mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä. Osallistuja suorittaa yhden tai useamman valtakunnallisen osaamismerkin sekä perehtyy osaamismerkkien suunnitteluun (osaamistavoitteet, arviointikriteerit, osaamisen osoittamisen tavat) suhteessa valitun tutkinnon osiin tai vastaavaan. Koulutuksessa käydään läpi myös, kuinka opiskelijat perehdytetään osaamismerkein osaamisen osoittamiseen. Oppimisprosessi suunnitellaan ja toteutetaan harjoitustehtaassa.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi