Projekti

JATKAS - Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 415 metsänomistajaa, metsäpalveluyrittäjää, korjuuyrittäjää tai muuta metsäalan ammattilaista Pirkanmaalla. Hankkeessa järjestetään kaksi asiantuntijaseminaaria ja seitsemän koulutustilaisuutta.

Tavoite ja tehtävät

JATKAS – Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin -hankkeessa järjestetään koulutusta pirkanmaalaisille metsänomistajille sekä metsäpalvelu- ja puunkorjuuyritäjille ja muille metsäalan ammattilaisille jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmästä.

JATKAS-hankkeessa lisätään tietoa jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmästä ja sen soveltamisesta erilaisilla metsäkohteilla. Hankkeen tavoitteena on viestiä jatkuvan kasvatuksen uusimmista tutkimustuloksista, kouluttaa metsänomistajia siirtämään omat metsänsä soveltuvin osin jatkuvan kasvatuksen menetelmään, välittää tietoa jatkuvan kasvatuksen puunkorjuumenetelmistä sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten erilaisilla metsänkäsittelytavoilla voidaan vähentää metsätalouden negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Rahoituslähde

Euroopan maatalousrahasto 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Manne Viljamaa
manne.viljamaa [at] tuni.fi