Hyppää pääsisältöön
Iced sample

Jäätymistutkimus

Tutkimuksemme keskittyy jäätymiseen ja siihen liittyviin haasteisiin, ratkaisuihin ja vaikutusten ymmärtämiseen. Tavoitteena on lisätä suorituskykyä, turvallisuutta, käytettävyyttä sekä kustannus- ja energiatehokkuutta. Kehitämme erilaisia kestäviä jäätä hylkiviä pintoja ja pinnoitteita, testaamme jäätymiskäyttäytymistä ja kehitämme testausympäristöä sovellustarpeet huomioiden. Lisäksi hyödynnämme simulointia tutkimuksissamme. Tutkimusryhmämme tarjoaa materiaaliosaamista ja pintatekniikkatuntemusta teollisiin sovelluksiin haastavissa arktisissa olosuhteissa ja käyttöympäristöissä kuten myös muissa haastavissa käyttökohteissa kiertotalouden näkökulmasta.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmämme tutkimusaiheet keskittyvät jäätä hylkivien pintojen ja pinnoitteiden kehittämiseen (esim. kiinteitä pintoja ja liukkaita nesteitä sisältävät SLIPS-ratkaisut) sekä jäänkertymiseen ja jäätymiskäyttäytymisen ymmärtämiseen. Pääpaino on pintaominaisuuksien tutkimuksessa hyödyntäen jäätävää tuulitunnelia ja jäänadheesion testauslaitetta yhdessä muiden pintaominaisuuksien tutkimusmenetelmien kanssa. Pinnoitteiden kehittämisessä keskitymme termiseen ruiskutukseen ja erityisesti kylmäruiskutuspinnoitteiden kehittämiseen. Jäätymistutkimusympäristöä kehitämme ja muokkaamme sovelluslähtöiset vaatimukset huomioiden sekä simulointia hyödyntäen.

4 ice research images

Ryhmän muut jäsenet

Jari Oja
Niklas Kandelin
Raul Kanter
Betul Aktas
Nastaran Bayat

Valikoidut julkaisut

H. Koivuluoto, E. Hartikainen, H. Niemelä-Anttonen, Thermally Sprayed Coatings: Novel Surface Engineering Strategy Towards Icephobic Solutions, Materials, 13, 2020, 1434, DOI: 10.3390/ma13061434

H. Niemelä-Anttonen, J. Kiilakoski, P. Vuoristo, H. Koivuluoto, Icephobic Performance of Different Surface Designs and Materials, IWAIS2019-Proceedings of the International Workshop on Atmospheric Icing of Structures, 23-28 June 2019, Reykjavik, Iceland, 5 p.

H. Niemelä-Anttonen, H. Koivuluoto, M. Tuominen, H. Teisala, P. Juuti, J. Haapanen, J. Harra, C. Stenroos, J. Lahti, J. Kuusipalo, J.M. Mäkelä, P. Vuoristo, Icephobicity of Slippery Liquid Infused Porous Surfaces under Multiple Freeze–Thaw and Ice Accretion–Detachment Cycles, Advanced Materials Interfaces, 1800828, 2018, DOI: 10.1002/admi.201800828

H. Koivuluoto, C. Stenroos, M. Kylmälahti, M. Apostol, J. Kiilakoski, P. Vuoristo, Anti-Icing Behavior of Thermally Sprayed Polymer Coatings, Journal of Thermal Spray Technology, 26 (1-2) 2017, p. 150-160: DOI: 10.1007/s11666-016-0501-x