Projekti

Insinööriksi Suomeen

Maahanmuuttajataustaisille potentiaalisille työntekijöille ei ole ollut tarjolla selvää opintoväylää, joka tarjoaisi heille
tiedon suomalaisesta työelämästä ja kielestä ammatillisten opintojen lisäksi. Hankkeessa suunnitellaan ja
konseptoidaan opintopolku, jossa yhdistyvät valmentava koulutus sekä muunto- ja lisäkoulutus. Koulutukset
suoritetaan jatkumona peräkkäin, koska nyt ongelmana on ollut koulutusten erillisyys ja opiskelija on saattanut jäädä
”tyhjän päälle” suoritettuaan valmentavan koulutuksen. Uudessa opintopolussa opiskelijat ohjataan valmentavan
koulutuksen jälkeen suoraan ammatillisten opintojen pariin.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi konseptoitu opintopolku maahanmuuttajataustaisille, ulkomailla koulutuksensa
suorittaneille insinööreille ja muille korkeakoulutetuille. Opintopolun avulla nopeutetaan pääsyä työelämään tai
mahdollisesti kasvatetaan mahdollisuuksia hakea jatkotutkintoon. Hankkeessa järjestetyn osallistujien tietous
suomalaisesta työelämästä on lisääntynyt. Suomen kielen taito on vahvistunut ja työllistymisen mahdollisuudet
koulutusta vastaavalle alalle ovat parantuneet.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa konseptoidaan yhdessä työelämätoimijoiden kanssa uudenlainen opintopolku ja toimintamalli insinöörien
osaamisen päivittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien jo olemassa oleva
osaaminen, rakentaa osaamisen päivittämiseen uusi toimintakonsepti sekä saada siten kasvumuutosaloille lisää
työvoimaa. Tavoitteena ei siis ole suorittaa päällekkäisiä tutkintoja jo olemassa olevan tutkinnon lisäksi, vaan hankkia
todennettavaa täsmäosaamista opiskelijan ja työelämän tarpeisiin perustuen.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Pauliina Paukkala
pauliina.paukkala [at] tuni.fi