Projekti

Innovaatioperustus - pilotointihanke

Euroopan sosiaalirahasto

Keskeisimpänä tavoitteena on aktivoida mikro- ja pk-yritysten henkilöstöä korkeakouluyhteistyöhön ja sitä kautta lisätä henkilöstön TKI-valmiuksia ja -kyvykkyyttä.

Tavoite ja tehtävät

Projektin aikana vahvistetaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstön tutkimus-, kehitys- ja erityisesti innovaatiotoimintaan liittyvää osaamista aktivoimalla heitä yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Samalla luodaan pohjaa tamperelaisten korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle pk-yritysyhteistyössä. Projektissa myös kehitetään ja pilotoidaan palvelutuotteita, joiden kohderyhmänä on mikro- ja pk-yritysten henkilökunta. Kehittäminen ja pilotointi tapahtuu korkeakoulujen yhteistyössä. Keskeisiä toimijoita ovat Tampereen alueen korkeakoulut (TTY, TaY ja TAMK).

Mikro- ja pk-yritysten aktivointi korkeakouluyhteistyöhön hankkeessa tapahtuu tehostetun ja kohdennetun viestinnän ja aktivointitapahtumien avulla. Viestinnässä hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia mikro- ja pkyritysten verkostoja. Itse järjestettyjen aktivointitapahtumien lisäksi teema tuodaan esille muiden relevanttien tahojen (esim. Yrittäjäjärjestöt, alumnit, kauppakamari, Tredea) järjestämissä tilaisuuksissa.
Tamperelaiset korkeakoulut (TTY; TAMK ja TaY) tiivistävät projektin avulla yhteistyötä mikro- ja pk-yritysrajapinnassa. Hanke tarjoaa mahdollisuuden konkreettisesti luoda yhteistä viestinnällistä näkyvää ja palvelutarjontaan näiden yritysten henkilöstön suuntaan.

Hankkeessa kehitettävät ja pilotoitavat palvelutuotteet tarjoavat matalankynnyksen pääsyn mikro- ja pk-yritysten
henkilöstölle korkeakouluyhteistyöhön ja sitä kautta omien TKI–kyvykkyyksien kehittämiseen. Helppo ymmärrettävyys ja tarvepohjaisuus helpottavat palveluihin tutustumista ja käyttöönottoa.

Hankkeessa mukana olevat korkeakoulut linkittyvät hankkeen aikana aktiiviseksi osaksi mikro- ja pk-yritysten
kehittäjäverkostoja Pirkanmaalla.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Markku Oikarainen
markku.oikarainen [at] tamk.fi