Projekti

IN2FOOD - Resolving a Societal Challenge: Interdisciplinary Approach Towards Fostering Collaborative Innovation in Food Waste Management

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Kauppatieteet | Tieteenala: Markkinointi, Yrityksen johtaminen

Eurooppalaisten ja indonesialaisten toimijoiden yhteistyönä hankkeessa luodaan ja kehitetään indonesialaisille kumppaniyliopistoille poikkitieteellisiä ruokahävikin vähentämiseen liittyviä kursseja, tutkimuskeskusta ja maisteriohjelmaa. Wastebusters – tutkimusryhmän tutkijat ovat mukana tuomassa hankkeeseen tieteellistä tietoa ruokahävikistä. Hanke tarjoaa tutkimusryhmälle merkittävää kansainvälisen tason yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sillä Indonesia on yksi maailman suurimmista ruokahävikkimaista.

Hankkeen rahoittajana on EU:n Erasmus+ Capacity Building for Higher Education -ohjelma. Hankkeessa on mukana yhteensä kahdeksan yliopistoa: kolme EU:sta ja viisi Indonesiasta.

Rahoituslähde

Hankkeen rahoittajana on EU:n Erasmus+ Capacity Building for Higher Education -ohjelma. 

Koordinoiva organisaatio

Parahyangan Catholic University, Indonesia

Yhteyshenkilö(t)